Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Vytýčenie  stavby  – geodet na základe projektovej dokumentácie, ktorá slúži na účel vydania stavebného povolenia tzv. osadí stavbu na pozemku. Geodet vykoná polohové a výškové vytýčenie stavby v teréne a z vytyčovania vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý sa predkladá pri kolaudácii stavby.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462