Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

- slúži ako mapový podklad pre projektanta vo formátoch *.DXF, DGN,DWG  pri tvorbe projektu vášho domu.
- geodet zameria všetky jestvujúce prvky v teréne (stavebné objekty, ploty, inžinierske siete a iné) a tieto zobrazí na podklade aktuálnej katastrálnej mapy.

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a po vydaní stavebného povolenia geodet vytýči stavbu v teréne.


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462