Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Ak pozemok na ktorom budete stavať sa nachádza v extraviláne a je poľnohospodárskou pôdou, pred samotnou výstavbou budete potrebovať geometrický plán na odňatie parcely z poľnohosp. pôdy. Odníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Za odňatie treba zaplatiť odvod, ktorý závisí od kvality BPEJ.

Výnimky zo zaplatenia odvodu za odňatie pozemku z poľnohosp. pôdy sa vzťahujú na pozemky pod rodinným domom
1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2
2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2
Tieto pozemky sa musia nachádzať v obvode schváleného územného plánu obce.

Dokumenty potrebné na zmenu druhu pozemku a iné nájdete tu:
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-pozemkoveho-useku-1


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462