Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

Adresný bod – je  zemepisná súradnica vchodu do budovy. Súradnicu adresného bodu zameria geodet, spravidla už pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii.  Elaborát adresného bodu je nevyhnutná príloha stavebníka ku žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla stavby. Viac informácií o adresnom bode nájdete tu:


 
  • Adresa
  • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462